Đây là câu hỏi trong mental model mà tôi thường dùng trước khi hoàn thành việc phân tích một công ty. "Điều gì khiến thị trường đánh giá sai về công ty này, điều gì mình nhìn thấy mà thị trường không nhận ra?" và chỉ đầu tư khi trả lời được câu hỏi trên. Chắc chắn rằng việc đó không phải dễ dàng gì, nhưng đôi khi nó thật hiển nhiên đến mức kỳ lạ.
"Không có gì huỷ hoại giá trị của một doanh nghiệp bằng việc mua bán sáp nhập" - Aswarth Damodaran.
Khi bạn ngồi sau tay lái, có rất nhiều cung đường và cách lái xe khác nhau cùng giúp bạn tới đích. Đầu tư cũng giống như lái xe, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng.
Xin thành thực tôi chưa tìm ra công thức đầu tư thành công, nhưng đã thành công trong việc tìm ra công thức đầu tư thất bại. Từng trải qua hết những bước dưới đây và thấy công thức này “khá chính xác” :( nên tui ghi lại, có thể nhiều người tìm thấy hình ảnh của mình trong đó.
10 năm sau, thị trường quay lại với mức điểm của thời đỉnh cao, lần ngày người chơi đã có kiến thức hơn, cũng thận trọng hơn, nhưng sự tham lam và tâm lý đám đông không có nhiều thay đổi
  • 1