Vấn đề gặp phải không nằm ở ý nghĩa và ứng dụng của Beta mà nằm ở cách tính chỉ số này. Khi so sánh beta cung cấp bởi một số công ty như Vndirect, Vietstock, CafeF, với cùng một mã chứng khoán bạn sẽ có những kết quả khác nhau. Nguyên nhân là vì mỗi công ty lấy dữ liệu về giá giao dịch của cổ phiếu và chỉ số thị trường ở những khung thời gian khác nhau, dẫn đến kết quả không thống nhất.
  • 1