Tăng trưởng bằng mua bán sáp nhập

"Không có gì huỷ hoại giá trị của một doanh nghiệp bằng việc mua bán sáp nhập" - Aswarth Damodaran.

Theo công ty tư vấn chiến lược McKinsey, những chiến lược tốt nhất để tăng trưởng cho doanh nghiệp được liệt kê theo thứ tự dưới đây:

1. Giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới, mở ra một thị trường mới - VD: iPhone
2. Mở rộng thị trường với những sản phẩm hiện tại - VD: CocaCola, Mc Donalds, KFC... liên tục mở rộng đến những khu vực khác, quốc gia khác.
3. Duy trì thị phần trong một lĩnh vực đang tăng trưởng - VD: Quy mô thị trường smartphone liên tục tăng trưởng trong những năm qua, nếu một công ty tiếp tục duy trì được thị phần thì giá trị doanh nghiệp sẽ tăng lên, Apple là điển hình.
4. Tăng thị phần trong một lĩnh vực không tăng trưởng hoặc tăng trưởng rất chậm. Chiến lược này thường đi kèm việc huỷ hoại giá trị do doanh nghiệp phải đánh đổi giá sản phẩm, dịch vụ lấy thị phần.
5. Tăng trưởng bằng mua bán sáp nhập - đây là hình thức kém hiệu quả nhất và theo McKinsey và Damodaran, đây là cách tốt nhất để huỷ hoại giá trị của doanh nghiệp.

The Value Hunter


Tham gia bình luận bằng tài khoản facebook